Gündem Gaziantep Çerez Politikası

GUNDEMGAZİANTEP.COM Çerez Politikası (aşağıda kısaca “Politika” olarak anılacaktır.) GUNDEMGAZİANTEP.COM (aşağıda kısaca “GUNDEMGAZİANTEP.COM” olarak anılacaktır.) tarafından hazırlanmıştır ve gaziantepinyuzu.com Gizlilik Politikası’nın ekini oluşturmaktadır.

Birçok web sitesi gibi, gaziantepinyuzu.com’da de (aşağıda kısaca “Portal” olarak anılacaktır.) ziyaretçilere kişisel içerik ve reklamlar göstermek, Portal üzerinde trafik analizi gerçekleştirmek ve ziyaretçi kullanım alışkanlıklarını anlamak amacıyla Çerezler kullanılmaktadır.

GUNDEMGAZİANTEP.COM, bu Politika’yı Portal’de hangi Çerezlerin kullanıldığını ve ziyaretçilerin bu konudaki tercihlerini nasıl yönetebileceğini açıklamak amacıyla hazırlamıştır.

Çerez ("Cookie") Nedir?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla bilgisayarınıza (ya da akıllı telefon veya tablet gibi diğer cihazlarınıza) kaydedilen ve genelde harf ve rakamlardan oluşan çok küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler.

Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesini yöneten sunucular tarafından oluşturulurlar. Böylelikle ziyaretçi aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucu bunu anlayabilir. Çerezler, web sitesi sahiplerine aynı ziyaretçinin siteyi yeniden ziyaret ettiğini gösteren kimlik kartlarına benzetilebilir.

Çerezler konusundan daha detaylı bilgi için www.aboutcookies.org ve www.allaboutcookies.org adreslerini ziyaret edebilirisiniz.

Hangi Çerezler Kullanılmaktadır?

Çerezler, sahipleri, kullanım ömürleri ve kullanım amaçları bakımından sınıflandırılabilir.

 • Aitliğine göre, Portal çerezlerive üçüncü taraf Çerezler kullanılmaktadır. Portal çerezleri, gundemgaziantep.com tarafından yönetilirken, üçüncü taraf çerezlerini farklı firmalar yönetmektedir.
 • Kullanım ömrüne göre, oturum çerezlerive kalıcı çerezler kullanılmaktadır. Oturum çerezleri ziyaretçinin Portal’i terk etmesiyle birlikte silinirken, kalıcı çerezler değişen sürelerle ziyaretçilerin cihazlarında kalmaktadır.
 • Kullanım amaçlarına göre, Portal’de teknik çerezler, doğrulama çerezleri, hedefleme/reklam çerezleri, kişiselleştirme çerezlerive analitik çerezler kullanılmaktadır.

Çerezler Neden Kullanılmaktadır?

Portal’de, Çerezler aşağıdaki amaçlar kapsamında kullanılmaktadır:

 • Portal’in çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek.Örneğin, Portal üyelerinin, üyelik bilgileriyle giriş yapabilmesi.
 • Portal’i analiz etmek ve Portal’in performansını arttırmak.Örneğin, Portal’i ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.
 • Portal’in işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak.Örneğin, Portal’i ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması veya Portal üzerinden üçüncü taraf sosyal medya faaliyetlerine bağlantı sağlamak.
 • Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek.Örneğin, ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla ilgili reklam gösterilmesi.

Çerez Tercihleri Nasıl Yönetilir?

Ziyaretçilerin kendilerine ait hangi kişisel verilerin toplanabildiği konusunda tercihlerini serbestçe kullanabilmesi gundemgaziantep.com için son derece önemlidir. Bununla birlikte, Portal’in çalışması için zorunlu olan Çerezler konusunda tercih yönetimi mümkün olamamaktadır. Ayrıca, bazı Çerezlerin kapatılması halinde Portal’in çeşitli fonksiyonlarının çalışmayabileceğini hatırlatırız.

Portal’de kullanılan Çerezlere dair tercihlerini ne şekilde yönetebileceğinize ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

 • Ziyaretçiler, Portal’i görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkanına sahiptir. Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden Çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu imkanlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı Çerezleri devre bırakma ya da silme imkanları bulunmaktadır. Bu konudaki tercihler kullanılan tarayıcıya göre değişiklik göstermekle birlikte genel açıklamaya https://www.aboutcookies.org/adresinden ulaşmak mümkündür. Çerezlere ilişkin tercihlerin, ziyaretçinin Portal’e erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilecektir.
 • Google Analytics tarafından yönetilen Çerezleri kapatmak için tıklayınız.
 • Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetmek için tıklayınız.
 • Birçok firmanın reklam faaliyetleri için kullandığı çerezler bakımından tercihler Your Online Choicesüzerinden yönetilebilir.
 • Mobil cihazlar üzerinden Çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullanılabilir.

Ziyaretçiler Hangi Haklara Sahip?

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca ziyaretçiler, GUNDEMGAZİANTEP.COM’ne başvurarak, kendileriyle ilgili,

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından yazılı olarak ya da kayıtlı elektronik posta adresi üzerinden iletildiğinde her hâlükârda 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, GUNDEMGAZİANTEP.COM Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkını saklı tutar.

Rıza ve Politika'daki Değişiklikler

GUNDEMGAZİANTEP.COM, Politika ile ziyaretçilerine Çerez kullanımı konusunda detaylı açıklama sunmayı ve Çerez tercihleri konusunda bilgilendirmede bulunmayı hedeflemiştir. Bu bakımdan, Portal’de yer alan Çerez bilgilendirme uyarısının kapatılması ve Portal’in kullanmaya devam edilmesi halinde Çerez kullanımına rıza verildiği kabul edilmektedir. Ziyaretçilerin Çerez tercihlerini değiştirme imkânı her zaman saklıdır.

GUNDEMGAZİANTEP.COM,, Politika hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Politika Portal’de yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Son güncelleme tarihi: 16/04/2020

Oturum Çerezleri

Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin Portal’i ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir.

Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacı ziyaretiniz süresince Portal’in düzgün bir biçimde çalışmasını sağlamaktır.

Örneğin; birden fazla sayfadan oluşan çevrimiçi formları doldurmanızın sağlanmaktadır.

Kalıcı Çerezler

Kalıcı çerezler Portal’in işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir. Bu tür çerezler ziyaretçi tercihlerini hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla kullanılan cihazda depolanır.

Kalıcı çerezlerin bazı türleri Portal’i kullanım amacınız gibi hususlar göz önünde bulundurarak sizlere özel öneriler sunulması için kullanılabilmektedir.

Kalıcı çerezler sayesinde Portal, aynı cihazla tekrardan ziyaret etmeniz durumunda, cihazınızda Portal tarafından oluşturulmuş bir çerez olup olmadığı kontrol edilir ve var ise, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğiniz anlaşılır ve size iletilecek içerik bu doğrultuda belirlenir ve böylelikle sizlere daha iyi bir hizmet sunulur.

Teknik Çerezler

Teknik çerezler ile Portal’in çalışması sağlanmakta, internet sitesinin çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir.

Doğrulama Çerezleri

Ziyaretçilerin şifrelerini kullanarak Portal’e giriş yapmaları durumunda, bu tür çerezler ile, ziyaretçinin Portal’de ziyaret ettiği her bir sayfada site kullanıcısı olduğu belirlenerek, kullanıcının her sayfada şifresini yeniden girmesi önlenir.

Hedefleme/Reklam Çerezleri

Portal’de kullanıcılara sunulan reklamları özelleştirmek ve zaten görüntülenmiş reklamların tekrar gösterilmesini engellemek için kullanılan çerez türleridir.

Kişiselleştirme Çerezleri

Kullanıcıların tercihlerini farklı Portal sayfalarını ziyarette de hatırlamak için kullanılan çerezlerdir. Örneğin, seçmiş olduğunuz dil tercihinizin hatırlanması.

Analitik Çerezler

Analitik çerezler ile Portal’i ziyaret edenlerin sayıları, Portal’de görüntülenen sayfaların tespiti, Portal ziyaret saatleri, Portal sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir.

 

Son Haberler
Rehabilitasyonda İnovasyon Kongresi’nde Uzmanlar ‘Denge’yi Tartıştı
Rehabilitasyonda İnovasyon Kongresi’nde Uzmanlar ‘Denge’yi Tartıştı
Suçlulara geçit yok!
Suçlulara geçit yok!
-ŞAMPİYON BAŞKAN, ŞAMPİYON SPORCULARLA BİR ARAYA GELDİ
-ŞAMPİYON BAŞKAN, ŞAMPİYON SPORCULARLA BİR ARAYA GELDİ
KUZEYŞEHİR HIZLA GELİŞİYOR
KUZEYŞEHİR HIZLA GELİŞİYOR
Gaziantep'e şehit ateşi düştü
Gaziantep'e şehit ateşi düştü
BAŞKAN ŞAHİN, OĞUZELİ FİDANLIĞINDA İNCELEMEDE BULUNDU
BAŞKAN ŞAHİN, OĞUZELİ FİDANLIĞINDA İNCELEMEDE BULUNDU
Sürücülere ceza yağdı
Sürücülere ceza yağdı
Valilikten etkinlik yasağı!
Valilikten etkinlik yasağı!
 SANKO ÜNİVERSİTESİNDE AKADEMİK YIL AÇILIŞ TÖRENİ
 SANKO ÜNİVERSİTESİNDE AKADEMİK YIL AÇILIŞ TÖRENİ
TÜBİTAK’ın Sosyal ve Beşeri Bilimler Proje Destekleri Tanıtıldı
TÜBİTAK’ın Sosyal ve Beşeri Bilimler Proje Destekleri Tanıtıldı
GELECEĞİN DÜNYA ŞAMPİYONLARI İLK AŞAMAYI TAMAMLADILAR
GELECEĞİN DÜNYA ŞAMPİYONLARI İLK AŞAMAYI TAMAMLADILAR
KAZANAN TÜRKİYE OLSUN KAZANAN GAZİANTEP OLSUN
KAZANAN TÜRKİYE OLSUN KAZANAN GAZİANTEP OLSUN
6 BİN ECZACININ YARISI İFLASIN EŞİĞİNDE!
6 BİN ECZACININ YARISI İFLASIN EŞİĞİNDE!
9 şüpheli gözaltına alındı
9 şüpheli gözaltına alındı
SANKO ÜNİVERSİTESİ’NDE ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLANDI
SANKO ÜNİVERSİTESİ’NDE ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLANDI
ŞEHİTKAMİL’DEKİ 3 BİN 788 ÖĞRENCİYE NAKDİ DESTEK VERİLDİ
ŞEHİTKAMİL’DEKİ 3 BİN 788 ÖĞRENCİYE NAKDİ DESTEK VERİLDİ
TAHMAZOĞLU ÖĞRETMENLER GÜNÜ’NDE ÖĞRETMENLERİ ZİYARET ETTİ
TAHMAZOĞLU ÖĞRETMENLER GÜNÜ’NDE ÖĞRETMENLERİ ZİYARET ETTİ
“ÜZÜMÜN 40 HALİ ŞİRE YAPMA” UNESCO GASTRONOMİ ŞEHRİ GAZİANTEP’TE KİTABI YAYIMLANDI
“ÜZÜMÜN 40 HALİ ŞİRE YAPMA” UNESCO GASTRONOMİ ŞEHRİ GAZİANTEP’TE KİTABI YAYIMLANDI
GAİMDER YÖNETİMİ GTO’YU ZİYARET ETTİ
GAİMDER YÖNETİMİ GTO’YU ZİYARET ETTİ
Celal Kadooğlu Öğretmenleri Unutmadı
Celal Kadooğlu Öğretmenleri Unutmadı
2022-KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı
2022-KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı
GAZİANTEP ÜNİVERSİTE BÖLÜM TANITIM VE KARİYER FUARI’NA YOĞUN İLGİ
GAZİANTEP ÜNİVERSİTE BÖLÜM TANITIM VE KARİYER FUARI’NA YOĞUN İLGİ
Duygulandıran ‘Öğretmenler Günü’ Programı  
Duygulandıran ‘Öğretmenler Günü’ Programı  
ŞAMPİYON ÖĞRETMENLER KUPALARINI KALDIRDI
ŞAMPİYON ÖĞRETMENLER KUPALARINI KALDIRDI
HÜDA PAR’dan Eğitim-Bir-Sen’e "hayırlı olsun" ziyareti
HÜDA PAR’dan Eğitim-Bir-Sen’e "hayırlı olsun" ziyareti
Özdağ'dan adaylık açıklaması
Özdağ'dan adaylık açıklaması
GİBTÜ’den büyük organizasyon
GİBTÜ’den büyük organizasyon
TAŞDOĞAN, KARKAMIŞLILARIN ACISINI PAYLAŞTI
TAŞDOĞAN, KARKAMIŞLILARIN ACISINI PAYLAŞTI
ŞARTLAR DEĞİŞSE BİLE VAZİFEMİZ HEP AYNI
ŞARTLAR DEĞİŞSE BİLE VAZİFEMİZ HEP AYNI
BAŞKAN TAHMAZOĞLU, ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜ KUTLADI
BAŞKAN TAHMAZOĞLU, ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜ KUTLADI
Eşarj ve Kadoil İş birliği ile Türkiye’nin Elektrikli Araç Şarj İstasyon Ağını Genişliyor
Eşarj ve Kadoil İş birliği ile Türkiye’nin Elektrikli Araç Şarj İstasyon Ağını Genişliyor
Fatma Şahin'den 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı!
Fatma Şahin'den 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı!
GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR PETSHOP EĞİTİMİ DÜZENLEDİ
GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR PETSHOP EĞİTİMİ DÜZENLEDİ
GSO VE GİZ İŞ BİRLİĞİNDE VERİMLİLİK VE YEŞİL YOL HARİTALARI TESLİM TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
GSO VE GİZ İŞ BİRLİĞİNDE VERİMLİLİK VE YEŞİL YOL HARİTALARI TESLİM TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Sürücülere ceza yağdı!
Sürücülere ceza yağdı!
ŞEHİT ÖĞRETMEN AYŞENUR ALKAN’IN ANISINA YOL KOŞUSU VE HALK YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLENDİ
ŞEHİT ÖĞRETMEN AYŞENUR ALKAN’IN ANISINA YOL KOŞUSU VE HALK YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLENDİ
Depremde yaralananların sayısı 35'e yükseldi
Depremde yaralananların sayısı 35'e yükseldi
Şehit öğretmenin ismi görev yaptığı okula verilecek
Şehit öğretmenin ismi görev yaptığı okula verilecek
GAÜN PERSONELİNE SWOT-PEST EĞİTİMİ
GAÜN PERSONELİNE SWOT-PEST EĞİTİMİ
Suçlulara geçit yok!
Suçlulara geçit yok!
Nejat Koçer Milli Savunma Bakanlığı Bütçesinde Terörü Lanetledi
Nejat Koçer Milli Savunma Bakanlığı Bütçesinde Terörü Lanetledi
BAŞKAN FADILOĞLU’NDAN, ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMA MESAJI
BAŞKAN FADILOĞLU’NDAN, ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMA MESAJI
HÜDA PAR heyeti Karkamış’ta incelemelerde bulundu
HÜDA PAR heyeti Karkamış’ta incelemelerde bulundu
DR. FÜSUN FAKILI: AKCİĞER KANSERİ ÖNLENEBİLİR
DR. FÜSUN FAKILI: AKCİĞER KANSERİ ÖNLENEBİLİR
Cengiz Şimşek yeniden başkan
Cengiz Şimşek yeniden başkan
GAÜN’DEN OPERASYON BÖLGESİNDE ETKİLENEN ÇOCUKLARA ÖNEMLİ HİZMET
GAÜN’DEN OPERASYON BÖLGESİNDE ETKİLENEN ÇOCUKLARA ÖNEMLİ HİZMET
GTB’DE KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
GTB’DE KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
FISTIKLIK ÜNİTE MERKEZİ 2’DE SONA GELİNDİ
FISTIKLIK ÜNİTE MERKEZİ 2’DE SONA GELİNDİ
25 şüpheli şahıs gözaltına alındı
25 şüpheli şahıs gözaltına alındı
Kaçakçılara geçit yok!
Kaçakçılara geçit yok!
-GSO’DA YENİ DÖNEMİN İLK MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
-GSO’DA YENİ DÖNEMİN İLK MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Zayıflamak için Almanya’dan Gaziantep’e geldiler
Zayıflamak için Almanya’dan Gaziantep’e geldiler
Elif Kaplan Anadolu İmam Hatip Lisesi Törenle Açıldı
Elif Kaplan Anadolu İmam Hatip Lisesi Törenle Açıldı
İNTERNET medyasının kalbi Gaziantep’te attı
İNTERNET medyasının kalbi Gaziantep’te attı
ŞEHİTKAMİL’İN 25. ORMANINA CAN SUYU VERİLDİ
ŞEHİTKAMİL’İN 25. ORMANINA CAN SUYU VERİLDİ
GAGİAD DANİMARKA’DA YEŞİL DİYALOĞU KONUŞTU
GAGİAD DANİMARKA’DA YEŞİL DİYALOĞU KONUŞTU
Milletvekili Nejat Koçer’den Karkamış Saldırısına Kınama
Milletvekili Nejat Koçer’den Karkamış Saldırısına Kınama
250 BİN SOSYAL KONUTUN KURA ÇEKİMİNE ŞAHİNBEY İLE DEVAM EDİLDİ
250 BİN SOSYAL KONUTUN KURA ÇEKİMİNE ŞAHİNBEY İLE DEVAM EDİLDİ
ALO İntihar Hattı Kurulsun!
ALO İntihar Hattı Kurulsun!
HÜDA PAR Gaziantep İl Başkanı Göçer, esnafı dinlemeye devam ediyor
HÜDA PAR Gaziantep İl Başkanı Göçer, esnafı dinlemeye devam ediyor
Karkamış'a saldırı! 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı
Karkamış'a saldırı! 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı
214 şüpheli ise yakalandı
214 şüpheli ise yakalandı
DAĞLI: “GELECEĞİMİZİ AYDINLATAN ÖĞRETMENLERİMİZ, SAYGIYA HER ZAMAN LAYIKTIR” 
DAĞLI: “GELECEĞİMİZİ AYDINLATAN ÖĞRETMENLERİMİZ, SAYGIYA HER ZAMAN LAYIKTIR” 
ADA KOLEJİ’NDE BURSLULUK SINAVI KAYITLARI BAŞLADI
ADA KOLEJİ’NDE BURSLULUK SINAVI KAYITLARI BAŞLADI
Tarım, Gıda, Göç ve Toplum paneli yapıldı
Tarım, Gıda, Göç ve Toplum paneli yapıldı
Karkamış'a roketli saldırı!
Karkamış'a roketli saldırı!
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Yönetim Kurulu’ndan HKÜ’ye Ziyaret
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Yönetim Kurulu’ndan HKÜ’ye Ziyaret
Gaziantepli Öğretmenler Değerli Öğretmenim Eğitimlerinde Buluşuyor
Gaziantepli Öğretmenler Değerli Öğretmenim Eğitimlerinde Buluşuyor
 ÇOCUK İŞÇİLİĞİ TIRMANIŞTA!
 ÇOCUK İŞÇİLİĞİ TIRMANIŞTA!
BAŞKAN FADILOĞLU’NDAN 76 SPOR KULÜBÜNE DESTEK
BAŞKAN FADILOĞLU’NDAN 76 SPOR KULÜBÜNE DESTEK
Cilt lekeleri kabusunuz olmasın
Cilt lekeleri kabusunuz olmasın
GAZİANTEPLİLER UYGUR KARDEŞLERLE BULUŞTU
GAZİANTEPLİLER UYGUR KARDEŞLERLE BULUŞTU