Gündem Gaziantep Kişisel Verilerin Korunması

Gundemgaziantep.com ilgili yasal mevzuatlar çerçevesinde müşteri bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini en üst seviyede sağlamak konusunda gerekli tedbirleri almakta ve bu doğrultuda Gundemgaziantep.com web adresinde aşağıda belirtilen hususları uygulamaktadır.

•Gundemgaziantep.com faaliyetlerini gerçekleştirebilmek ve hizmetlerinin kesintisiz ilerleyebilmesini sağlamak adına, Genel Müdürlük, müşteriler, bayiler, internet sitesi, çağrı merkezi gibi kanallardan; sözlü, yazılı ya da elektronik ortam üzerinden temin edebildiği kişisel verileri, Veri Sorumlusu sıfatıyla, hukuka uygun bir biçimde işlemektedir.
 

Gundemgaziantep.com yürütmekte sorumlu olduğu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, veri sahibinin mevzuattaki veya Gundemgaziantep.com bünyesince kabul gören kural ve politikalardaki değişiklikler hususunda aydınlatılması, meşru menfaatlerin korunması, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi ile birlikte, anket ve oylamalar ile veri sahiplerinin görüşünün alınması ve müşteri memnuniyetinin sağlanması, Gundemgaziantep.com'a ait veya Gundemgaziantep.com tarafından kullanılan elektronik sistemlerin ve fiziki ortamların güvenliğinin sağlanması ve ilgili değerlendirmelerin yapılması suretiyle gerekli önlemlerin alınması, Gundemgaziantep.com tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden müşterileri faydalandırmak için iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması amacıylaişlenmektedir.

•Gundemgaziantep.com web sitesi üzerinden, yalnızca ürün, hizmet, talep ve şikâyet başvuruları için müşteri bilgileri alınmaktadır.

•Gundemgaziantep.com, kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya önem verir. Bu doğrultuda, kişisel verileri yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşaya karşı korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemleri alınır. Gundemgaziantep.com, web sitesi üzerinden diğer web sitelerine erişim için verilen bağlantıların güvenlik ve gizliliğinden sorumlu değildir. Bu sitelere giriş sonucu karşılaşılabilecek maddi veya manevi kayıplarda sorumluluk kabul edilmeyecektir.

•Gundemgaziantep.com web sitesi üzerinden ürün ve hizmet satışı/başvurusu için talep edilen veya Gundemgaziantep.com sisteminde var olan ve müşterilere ait her türlü kişisel bilgi, müşteri onayı olmadan 3. Kişilerle hiçbir şekilde paylaşılmamaktadır. Yalnızca müşteri bilgilerine erişme yetkisi bulunan yasal kurumlar ve yetkililer ile talep edilmesi durumunda müşteri bilgileri paylaşılabilecektir.

•Müşterilerimizin web sitesi üzerinden girmiş oldukları bilgilere 3. kişilerin erişimi engellenmiştir. Müşterilerimizin kişisel bilgilerinin gizliliğini korumak amacıyla Gundemgaziantep.com sistem ve internet alt yapısı en güvenilir seviyede tutularak gerekli önlemler alınmıştır.

•Kullanım amacı sonlanan ve yasal saklama süresi sona eren kişisel veriler, KVKK’nın 7. maddesi uyarınca Gundemgaziantep.com tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

•Gundemgaziantep.com, gerekli gördüğü durumlarda farklı kuruluşlardan destek hizmeti almakta ve ilgili kuruluşların Gundemgaziantep.com gizlilik standartlarına ve şartlarına uygun hareket etmesini sağlamaktadır. Gundemgaziantep.com sözleşme düzenlediği veri işleyenlerin bilgi güvenliğine en az kendisi kadar önem verdiklerinden ve müşterek sorumluluğun bilinciyle hareket ettiklerinden emin olmakta ve bunu sözleşmesel olarak da güvenceye almaktadır .Veri işleyenler, mevzuattaki tanım ile paralel olarak yalnız Gundemgaziantep.com’un talimatları doğrultusunda, Gundemgaziantep.com ile akdedilmiş sözleşme çevçevesinde kalmak suretiyle ve mevzuata uygun olarak kişisel verileri işler.

•Gundemgaziantep.com web sitesi üzerinden diğer web sitelerine erişim için verilen linklerin güvenlik ve gizliliği Gundemgaziantep.com sorumluluğu altında bulunmamaktadır. Bu sitelerde karşılaşılabilecek maddi/manevi kayıplardan Gundemgaziantep.com sorumluluk üstlenemez.

•Gundemgaziantep.com web sitesinde bulunan bilgi, materyal ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları, Gundemgaziantep.com'a aittir.Gundemgaziantep.com web sitesinde yer alan üçüncü şahıslara ait materyaller dışında kalan bilgi ve materyallere dair tüm telif hakları, tescilli marka, patent, entelektüel ve diğer mülkiyet hakları Gundemgaziantep.com saklıdır.

•KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin hakları düzenlenmektedir ve bu madde uyarınca veri sahipleri Gundemgaziantep.com üzerinde aşağıdaki haklara sahiptir:

i.Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

ii.Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

iii.Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

iv.Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

v.Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

vi.Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, bunların silinmesini veya yok edilmesini isteme,

vii.Düzeltme ve silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

viii.İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ix.Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıdaki haklardan birinin kullanılması amaçlı olarak veri sahiplerinden gelecek talepler, Gundemgaziantep.com tarafından en geç 30 gün içerisinde karşılanacaktır. Bu talepler, KVKK Veri Sahibi Talep Formu’nu başvuru esnasında doldurup imzalayarak kimlik doğrulanmasını sağlayıcı belgelerle (nüfus cüzdanı, ehliyetvb.) birlikte; Gundemgaziantep.com Genel müdürlüğüne bizzat başvuru yaparak,  kimlik tespit edici belgeler ile bizzat elden teslim edilerek, noter kanalıyla söz konusu adrese gönderilerek veya info@Gundemgaziantep.com adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilecektir.

Taleplerin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda Gundemgaziantep.com ilgili mevzuat kapsamında belirlenen tutarlarda ücret talep edebilecektir.

Gundemgaziantep.com web sitesine müşterilerimizin/ziyaretçilerimizin giriş yapması, yukarıda belirtilen koşulları kabul ettiği anlamına gelmekte olup, Gundemgaziantep.com bu yasal uyarıda yer alan koşulları ve hükümleri, önceden bir ihbara gerek kalmaksızın değiştirme ve güncelleme hakkına sahiptir.

Son Haberler
Sporda tek yürek tek hedef
Sporda tek yürek tek hedef
SANKO ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ’NDE EMZİRME HAFTASI ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ
SANKO ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ’NDE EMZİRME HAFTASI ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ
GAÜN ÖĞRETİM ÜYELERİ İTALYA’DA ÖĞRETMEN EĞİTİMİ VERDİ
GAÜN ÖĞRETİM ÜYELERİ İTALYA’DA ÖĞRETMEN EĞİTİMİ VERDİ
Yerel sanatçılar desteklenmelidir
Yerel sanatçılar desteklenmelidir
Suçlulara geçit yok!
Suçlulara geçit yok!
Başkan Tahmazoğlu’ndan kitap fuarına davet
Başkan Tahmazoğlu’ndan kitap fuarına davet
ŞEHİT İTFAİYECİLERE ABD’Lİ MESLEKTAŞLARINDAN TAZİYE MEKTUBU
ŞEHİT İTFAİYECİLERE ABD’Lİ MESLEKTAŞLARINDAN TAZİYE MEKTUBU
Halıcıların Gözü Afrika Pazarlarında
Halıcıların Gözü Afrika Pazarlarında
PROF. DR. SUN TARAFINDAN YAPILAN GÜÇ ELEKTRONİĞİ SUNUMUNA BÜYÜK İLGİ
PROF. DR. SUN TARAFINDAN YAPILAN GÜÇ ELEKTRONİĞİ SUNUMUNA BÜYÜK İLGİ
BAŞKAN FADILOĞLU’NDAN MEVLİD KANDİLİ MESAJI
BAŞKAN FADILOĞLU’NDAN MEVLİD KANDİLİ MESAJI
BAŞKAN FADILOĞLU, DİN GÖREVLİLERİNİ KONUK ETTİ
BAŞKAN FADILOĞLU, DİN GÖREVLİLERİNİ KONUK ETTİ
AK Parti’de il başkanı kim olacak?
AK Parti’de il başkanı kim olacak?
GENÇ GAZİANTEP MOBİL UYGULAMASI CUMHURBAŞKANINDAN ÖDÜL ALDI
GENÇ GAZİANTEP MOBİL UYGULAMASI CUMHURBAŞKANINDAN ÖDÜL ALDI
Kaçakçılara geçit yok!
Kaçakçılara geçit yok!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şahinbey Belediyesi’nin standını ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şahinbey Belediyesi’nin standını ziyaret etti
Doğru İletişimin Şifreleri HKÜ’de Paylaşıldı!
Doğru İletişimin Şifreleri HKÜ’de Paylaşıldı!
Erdemoğlu Ailesi'nden Teşekkür...
Erdemoğlu Ailesi'nden Teşekkür...
Oğuzeli’nde Nar ve Kurutmalık Festivali başlıyor
Oğuzeli’nde Nar ve Kurutmalık Festivali başlıyor
SANKO ÜNİVERSİTESİ SHMYO’DA ORYANTASYON EĞİTİMİ DÜZENLENDİ
SANKO ÜNİVERSİTESİ SHMYO’DA ORYANTASYON EĞİTİMİ DÜZENLENDİ
DİJİTAL PAZARLAMA YÖNTEMLERİNİ GTB AKADEMİ İLE KEŞFETTİLER
DİJİTAL PAZARLAMA YÖNTEMLERİNİ GTB AKADEMİ İLE KEŞFETTİLER
Suçlulara geçit yok!
Suçlulara geçit yok!
GAÜN’de Bağımlılıkla Mücadele Merkezi açılıyor
GAÜN’de Bağımlılıkla Mücadele Merkezi açılıyor
Fadıloğlu: “Yaşlılarımızın Emrindeyiz”
Fadıloğlu: “Yaşlılarımızın Emrindeyiz”
Sürücülere ceza yağdı!
Sürücülere ceza yağdı!
1371 şüphelinde 135’i tutuklandı
1371 şüphelinde 135’i tutuklandı
GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR OĞUZELİ’NDE 10 BİN HASAT KASASI DAĞITTI
GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR OĞUZELİ’NDE 10 BİN HASAT KASASI DAĞITTI
Tüm zorluklara rağmen gaziantep ihracatını artırıyor
Tüm zorluklara rağmen gaziantep ihracatını artırıyor
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ STE²AM EĞİTİMİNDE GİRİŞİMCİLİK STANDARTLARINI BELİRLİYOR
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ STE²AM EĞİTİMİNDE GİRİŞİMCİLİK STANDARTLARINI BELİRLİYOR
GAZİANTEP SON ÇEYREĞE 7,7 MİLYAR DOLARLIK İHRACATLA GİRDİ
GAZİANTEP SON ÇEYREĞE 7,7 MİLYAR DOLARLIK İHRACATLA GİRDİ
Şehitkamil’deki öğretmenlerden örnek davranış
Şehitkamil’deki öğretmenlerden örnek davranış
Gaziantep, En Yüksek Eylül Ayı İhracat Rekorunu Kırdı
Gaziantep, En Yüksek Eylül Ayı İhracat Rekorunu Kırdı
Şahinbey Belediyesi’nden kumda voleybol turnuvası
Şahinbey Belediyesi’nden kumda voleybol turnuvası
Doğan her canlı bize emanet
Doğan her canlı bize emanet
GAÜN’DE BİLGİ GÜNÜ EĞİTİM ETKİNLİĞİ
GAÜN’DE BİLGİ GÜNÜ EĞİTİM ETKİNLİĞİ
İdare hukuku buluşmalarının yedincisi GAÜN’de yapıldı
İdare hukuku buluşmalarının yedincisi GAÜN’de yapıldı
GAÜN’de geleneksel tanışma kahvaltısı
GAÜN’de geleneksel tanışma kahvaltısı
Suçlulara geçit yok!
Suçlulara geçit yok!
Abdulkadir Konukoğlu en güçlü 30 iş insanı listesinde
Abdulkadir Konukoğlu en güçlü 30 iş insanı listesinde
Geleceğin Tasarımcıları Halı Fabrikasını Ziyaret Etti
Geleceğin Tasarımcıları Halı Fabrikasını Ziyaret Etti
RUMKALE FOTOĞRAFÇILAR MARATONU SONUÇLANDI
RUMKALE FOTOĞRAFÇILAR MARATONU SONUÇLANDI
ŞAHİNBEY BELEDİYESİ EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI
ŞAHİNBEY BELEDİYESİ EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI
Yılmazkaya, “Asıl beka meselesi beyin göçüdür!”
Yılmazkaya, “Asıl beka meselesi beyin göçüdür!”
Emniyetten dev uygulama
Emniyetten dev uygulama
Suçüstü yakalandı
Suçüstü yakalandı
Yorulmak Bilmeyen Vekil; Taşdoğan
Yorulmak Bilmeyen Vekil; Taşdoğan
Mehmet Erdoğan’dan Aykılıç Gross’a ziyaret
Mehmet Erdoğan’dan Aykılıç Gross’a ziyaret
Enflasyon rakamları açıklandı
Enflasyon rakamları açıklandı
ŞAMPİYON, SATRANÇ TAHTASINDA MADALYA ARAYACAK
ŞAMPİYON, SATRANÇ TAHTASINDA MADALYA ARAYACAK
Erdemoğlu Ailesinden iki eser daha..
Erdemoğlu Ailesinden iki eser daha..
Çocuklarımızın sağlığı bizler için önemli
Çocuklarımızın sağlığı bizler için önemli
Adalet eski Bakanı Abdulhamit Gül’ün acı günü
Adalet eski Bakanı Abdulhamit Gül’ün acı günü
Dünya Yaşlılar Gününde Huzurevi Sakinleri yalnız bırakılmadı
Dünya Yaşlılar Gününde Huzurevi Sakinleri yalnız bırakılmadı
GTB MESLEK KOMİTESİ VE MECLİS ÜYELİĞİ SEÇİMLERİ BAŞLADI   
GTB MESLEK KOMİTESİ VE MECLİS ÜYELİĞİ SEÇİMLERİ BAŞLADI   
Kansere yakalanmamak için 7 öneri
Kansere yakalanmamak için 7 öneri
SANKO SANAT GALERİSİ’NDE “ZAMAN SIZLAR” TEMALI RESİM SERGİSİ AÇILDI
SANKO SANAT GALERİSİ’NDE “ZAMAN SIZLAR” TEMALI RESİM SERGİSİ AÇILDI
GTO seçimleri başladı!
GTO seçimleri başladı!
Adalet Akademisi Gaziantep’te Toplandı
Adalet Akademisi Gaziantep’te Toplandı
GAZİKÜLTÜR HZ. MEVLANA’YI ETKİNLİKLERLE ANIYOR
GAZİKÜLTÜR HZ. MEVLANA’YI ETKİNLİKLERLE ANIYOR
BİSİKLET GÖSTERİSİ, BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
BİSİKLET GÖSTERİSİ, BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Temiz bir Şahinbey için çalışıyoruz
Temiz bir Şahinbey için çalışıyoruz
Bakiye dolum ihtiyacı son bulacak!
Bakiye dolum ihtiyacı son bulacak!
GAİB EKİM AYI EĞİTİM TAKVİMİNİ DUYURDU
GAİB EKİM AYI EĞİTİM TAKVİMİNİ DUYURDU
Sürücülere ceza yağdı!
Sürücülere ceza yağdı!
Gaziantep’te feci kaza…
Gaziantep’te feci kaza…
Diş Eti Kanamalarına Dikkat Edilmeli! 
Diş Eti Kanamalarına Dikkat Edilmeli! 
Şahin, Gaziantep Büyükşehir’in çevreci projelerini anlattı
Şahin, Gaziantep Büyükşehir’in çevreci projelerini anlattı
GSO VE GİZ İŞ BİRLİĞİNDE “GAZİANTEP OSB İKLİM EYLEM PLANI” LANSMANI YAPILDI
GSO VE GİZ İŞ BİRLİĞİNDE “GAZİANTEP OSB İKLİM EYLEM PLANI” LANSMANI YAPILDI
Şahinbey Ampute'nin milli gururu
Şahinbey Ampute'nin milli gururu
Öğrencilerle bir araya geldiler
Öğrencilerle bir araya geldiler
DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİNDEN GELDİ
DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİNDEN GELDİ
ŞEHİTKAMİL'DEN DAR GELİRLİ AİLELERE KIŞLIK GİYİM YARDIMI
ŞEHİTKAMİL'DEN DAR GELİRLİ AİLELERE KIŞLIK GİYİM YARDIMI
Çalışmaları yerinde incelendi
Çalışmaları yerinde incelendi