Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, “Milletimize benzer travmaları yaşatmaya kimsenin hakkı yoktur!”

Konuyla ilgili olarak Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, şu açıklamayı yaptı: “Her ne ad adı altında olursa olsun hiçbir oluşum, grup ve yapının geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yetiştirilmesi sürecine musallat edilmesine müsaade edilemez!  OKUL VE ÖĞRETMENİN ROL VE İŞLEVİ, BAŞKA HİÇBİR UNSURA DEVREDİLEMEZ! "Eğitim hayatımız ve öğrencilerimizin  iyi yetişmesi amacıyla, başta STK’lar olmak üzere tüm resmi ve özel kuruluşların kaygı ve gayretleri kıymetlidir ve olması gereken bir durumdur. Ancak, özellikle STK’ların, bu tür faaliyetlerini kendi kulvarlarında yürütmesine azami özen gösterilmelidir.   Örgün eğitimde, okul ve öğretmenin rol ve işlevi, başka hiçbir unsur ve sürece devredilemez!   @tcmeb personeli olan 1 milyonu aşkın öğretmenimiz, “milletimizin bizlere emaneti olan evlatlarımızı çağın gerektirdiği evrensel yeterliliklere sahip, millî ve manevi değerleri benimsemiş, sağlıklı ve mutlu bireyler olarak yetiştirme” azim, donanım ve liyakatine haizdir.   Örgün eğitim sürecinde, dışarıdan unsurları okullarımızın işlevinin bir parçası yapmak, öğretmenimize güvenmemek ve yeterliliğini sorgulamak demektir. Ki, böylesi bir tutum da ÖĞRETMENLERİMİZE HAKARETTİR!   Özellikle eğitimci kimliğinden yoksun, pedagojik formasyonu olmayan, çocuk ve öğrenci psikolojisinden bihaber profillerle örgün eğitim sürecine dahil olmak, geleceğimize ihanet anlamı taşımaktadır.   Hele ki, okullarımız ve öğrencilerimiz, adı ve sıfatı ne olursa olsun hiçbir oluşum ve grubun, proje ve deney sahası olamaz!   Ülkemiz bu husustaki tedbirsizliklerin bedelini 15 Temmuz’da acı şekilde ödemiştir.   Milletimize benzer travmaları yaşatmaya kimsenin hakkı yoktur!   Tarihi vebali vardır…" dedi.
21 Aralık 2023

Diğer Video Haberler